Vad händer med Östermalmshallen?

Se information om evenemang i bifogad bild.