Trygghetsvandring

Representanter från styrelsen medverkade på trygghetsvandring

Ett 20-tal personer totalt vandrade runt Gärdet på en av staden initierad trygghetsvandring för att hitta möjligheter till förbättring och en tryggare miljö!

Bra grej att medverka på tycker vi i styrelsen.

Anteckningar fördes av stadsdelens personal på flera bra idéer och inspel från gruppen.

Från Gärdets styrelse deltog Barbro, Magnus och Ulrika. I samma ordning på bifogad groupie.