Möte med M qvinnor

I veckan var det möte på Blasieholmen med representanterna för olika föreningar i Stockholm. Det var intressanta föredrag/diskussioner. M qvinnor kommer att ha flera aktiviteter under våren och bland annat kampanja innan starten vid Vårruset 23-24 maj.
Evelina och Barbro från styrelsen var på plats ikväll. Bifogar ett foto nedan.