Inför Årsmötet 2017

Den 15 februari klockan 18:00 är det avstamp för Gärdesmoderaternas årsmöte vid Östra Reals gymnasium. Inför detta är det viktigt att medlemmarna får ta del av valberedningens beslut. Det är också viktigt att de handlingar som kommer att beröras vid mötet finns tillgängliga.

Valberedningen har för 2017 föreslagit följande styrelse för Gärdesmoderaterna:

Ordförande:
Ingebrikt Sjövik

Vice ordförande:
Tom Hedrup

Ledamöter:
Åke Persson
Karin Terjö
Mattias Lindberg
Dan Sonesson
Magnus Granat

 

Nedan kan ni läsa de handlingar som berör årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Motion 1

Motion 2

Motionssvar