Vill du vara med och påverka?

Snart är det årsmöte, närmare bestämt 15 februari smäller det. Innan årsmötet är det en hel del som ska göras. Valberedningen ska föreslå en styrelse, revisorer ska väljas, medlemmarna ska tänka till på vilken valberedning man ska ha med mera. En viktig del av ett årsmöte är också att inkomma med motioner. Detta är ett sätt för oss som förening att påverka politiken.

Som medlem i Gärdesmoderaterna kan du skriva en motion om såväl lokala frågor som enbart rör vår del av Östermalm till motioner som avhandlar Sveriges säkerhetspolitik. Det är således ett brett spektra vi har att motionera inom. Är du intresserad av att skriva en motion och hjälpa till att påverka vår politik. Hör av dig till Ordförande, Ingebrikt Sjövik på ingebrikt.sjovik@moderat.se eller på 070-2435092.

Glöm inte att era motioner måste vara oss tillhanda senast två veckor innan årsmötet.