Valberedningens förslag

Gärdesmoderaternas valberedning har tagit fram följande förslag inför årsmötet den 4 februari. Valberedningen har bestått av Helena Levy (sammankallande), Datevig Tjärnberg samt Göran Normann.

Ordförande
Joar Horn (omval)

Vice ordförande
Bodil Sidén (ny position)

Ledamöter
Ingebrikt Sjövik (omval)
Sarah Roos (omval)
Håkan Belin (omval)
Agneta Zetterström (nyval)
Mattias Lindberg (nyval)
Carl Rönnow (nyval)
Henrik von Celsing (nyval)
Tom Hedrup (nyval)

Ledamot utsedd av Muf
Anastasia Altynnikova

Revisorer
Carl Ehnbom (ordinarie), Gunvor Åkerblom (ersättare

Ombud till Medborgarskolan
Joar Horn (ordinarie), Sarah Roos (ersättare)

Ombud till förbundsstämma (8 st)
Joar Horn
Bodil Sidén
Sarah Roos
Ingebrikt Sjövik
Agneta Zetterström
Henric von Celsing
Håkan Belin
Carl Rönnow

Ersättare

Tom Hedrup
Mattias Lindberg
Datevig Tjärnberg
Carl Ehnbom
Lars Almquist