Valberedningens förslag till årsmöte 2016

Ordförande:
Ingebrikt Sjövik

Vice ordförande:
Henrik von Celsing

Ledamöter:           
Sarah Roos
Carl Rönnow
Mattias Lindberg
Tom Hedrup
Åke Persson
Magnus Granat
Dan Sonesson

Revisor:
Carl Ehnbom
Revisorsersättare:
Gunvor Åkerblom

 

Ombud förbundsstämma (8st):

 1. Ingebrikt Sjövik
 2. Henrik von Celsing
 3. Sarah Roos
 4. Carl Rönnow
 5. Mattias Lindberg
 6. Tom Hedrup
 7. Åke Persson
 8. Magnus Granat

Ombudsersättare:

 1. Dan Sonesson
 2. Bodil Sidén
 3. Helena Levy
 4. Carl Ehnbom
 5. Peter Linder
 6. Karin Terjö
 7. Göran Normann
 8. Gunvor Åkerblom

 

 

Representation i Studieförbundet Medborgarskolan: Ingebrikt Sjövik (ordinarie ledamot) Sarah Roos (ersättare)