Sammanträde Östermalms Stadsdelsnämnd 23-01-02

Vi som fått förtroendet att representera föreningen och våra moderata väljare lämnar här en kort rapport från genomfört möte.

Vi ämnar uppdatera er så ofta som möjligt med åtminstone ett par meningar för att visa vad vi gör och har har deltagit i. Målsättningen är att ni medlemmar ska bli delaktiga och veta vem som kan kontaktas för ytterligare info eller dialog.

Denna morgon sammanträdde Östermalms Stadsdelsnämnd, ÖSDN i konstituerande syfte. De moderater som sitter nämnden är;

  • Annika Elmlund, vice ordförande, Oscar Södra
  • Magnus Granat, ledamot, Gärdet
  • Amelie Langby, ledamot, Oscar Södra
  • Christina Huss, ersättare, Engelbrekt
  • Douglas Ahlberg, ersättare

Nämndens sociala delegation genomförde årets första sammanträde även den i en ny konstellation.

ÖSDN står inför en större organisatorisk förändring där Östermalm och Norrmalms stadsdelsförvaltningar och nämnder kommer slås samman till en. Norrmalms nuvarande stadsdelsdirektör, Jesper Acklinger, kommer få ansvar för båda stadsdelarna from halvårsskiftet. Målsättningen är att det inte ska ske ett ”övertagande” från endera part utan ett samgående i syfte att effektivisera och minska den kommunala overhead som. Risker finns naturligtvis med dubblering av ärenden och ansvar. Detaljkompetens och upplösningen riskerar att förloras samt att hanteringen hamnar längre ifrån medborgarna.

Samtidigt får den politiska styrningen inte bli alltför detaljrik, onödigt kostsam och byråkratiskt tung. Staten och staden ska endast göra det som ytterst måste för att ge utrymme för individens frihet och värna skattemedlens optimala användning. Nuvarande vänstermajoritet har här tagit beslut om en förändring som går stick i stäv med deras ideologisk, överstatliga vision. Det får vi tacka för samtidigt som de, vilka ges förtroendet att representera bägge malmarna, tvingas bevaka att galna beslut av majoriteten inte medför dubbel skada utan att möta motstånd och tydlig argumentation. Ansvarsfullt att identifiera detta och agera whistle blower.

Inför nästa nämndsammanträde kommer vi i oppositionen bland annat arbeta med att bemöta vänsterns förslag till verksamhetsplan för 2023. Det finns alla möjligheter att adressera ÖSDN via oss som sitter däri för er räkning men ”medborgarförslag” är ändå den ingång som mest effektivt lägger nya ärenden på agendan. Dessa hanteras anonymt och utan politiskt värderingsfilter. Förslag hanteras alltid formellt och bra förslag ges alltid stort värde. Var dock noggrann med att adressera förslagen till den instans som är ansvarig. Även om SDN primärt ansvarar för äldrevård, hemtjänst, förskola, socialtjänst samt parkmiljö med relativt skarp avgränsning så tas förslag ändå vidare via förvaltningen. Förslag besvaras alltid.