Moderata Seniorer i Stockholms stad och Stockholms län

Inbjudan till Seniorråd den 24/10, 2022

Styrelserna för Moderata Seniorer i Stockholms stad och Stockholms län inbjuder till Seniorråd.

 

Till detta Seniorråd har vi inbjudit moderata  riksdagsledamoten, tillika ledamot i socialförsäkringsutskottet, Ulrika Heindorff. Hon kommer att tala under rubriken

 

” Denna mandatperiod ska vi vinna Seniorerna!  ”

 

Tid: 24/10 kl 13.30. Samling från kl 13.00Plats: Moderaterna, Blasieholmsgatan 4A, plan 9. Lokal: Friheten portkod 1044

Moderata Seniorer bjuder som vanligt på kaffe och bulle.

Anmälan:mailas senast den 20 oktober till Berthold Gustavsson på berthold.gustavsson@gmail.com. Var god skriv namn och e- postadress i anmälan.

Varmt välkomna,

Lars Röckert

Ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms län

Dag Klackenberg 

Ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms Stad