Moderata Seniorer i Stockholms stad och Stockholms län

Inbjudan till Seniorråd den 26/1, 2023

Styrelserna för Moderata Seniorer i Stockholms stad och Stockholms län inbjuder till 2023 års första Seniorråd. Notera nedan att vi börjar tidigare än brukligt pga Statsrådets fortsatta engagemang.

 

Vi har glädjen att få lyssna till Statsrådet och vår Äldreminister Anna Tenje som kommer att tala till oss under rubriken

”Seniorpolitik i blickpunkten”

Tid: Tid: 26/1 kl 12.45. Samling från kl 12.00 OBS. Tiden!Plats: Förbundskansliet, Blasieholmsgatan 4. Portkod 1044

Moderata Seniorer bjuder som vanligt på kaffe och bulle.

Anmälan: mailas senast den 24 januari till Berthold Gustavsson på berthold.gustavsson@gmail.com. Var god skriv både namn och e-postadress i anmälan.

OBS: Först-till-kvarn-principen tillämpas vid anmälan.

Varmt välkomna,

Dag Klackenberg 

Ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms stad

Lars Röckert

Ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms län