Medverkan på valanalys

Vi hade medlem på plats den 16 januari på MQ Moderata kvinnors valanalys.