Kort rapport från Gärdesmoderaternas representant i ÖSDN

Östermalmsskolan 2023-02-16 18:00-21:00.

Det centrala ärendet vid detta möte var förvaltningens verksamhetsberättelse. Trevlig läsning som i allt väsentligt ligger i linje med vad vi i oppositionen önskat. Inte helt förvånande då rapporten i huvudsak innefattar verksamhet vilken lutat sig mot planer, beslut och förslag som lagts fram av oss själva med vänstern som ”åhörare på läktaren”. Nästa gång verksamhetsberättelsen presenteras riskerar mungiporna sänkas på våra väljare.

Vi konstaterar att vänstern med full kraft trummar på med förändringar drivna av röd politisk agenda där medborgarnas önskemål och varsamhet om skattemedel inte får det fokus sunt förnuft kräver. Exempel på detta är satsningar på fritidsgårdar som inte fyller någon vettig funktion och äldreboenden som återtas till kommunal regi vilka idag framgångsrikt ligger ute på privat entreprenad. Vänstermajoriteten gapar som fågelholkar och lyckas inte bemöta debatten med vettiga argument. Vänsterns politiker söker desperat och förvirrat stöd bland de sina då de tvingas tugga i sig den fakta vi i oppositionen lyfter mot dessa illgärningar. Häpnadsväckande amatörmässigt!

V slår, även vid detta möte, ifrån sig ansvaret för sammanslagning av ÖSDN och NSDN. Faktum är att det inte hörs någon röst från den röda majoriteten som tar förslaget i försvar. Ökad kostnad, försämrad lokal förankring, oklar ansvarsfördelning och framförallt mycket svag motivering av varför detta grepp tas just nu. Jag har inte heller hört något vettigt argument till att införa en andre vice ordförande i samtliga stadsdelsnämnder. Min tolkning är att det handlar om kompensation till de socialdemokrater som förlorar sina uppdrag och att nå stärkt position i de nya presidierna genom en ytterligare röd röst.

Den skrivelse vi skickade in till förvaltningen ang de nyanlagda hybridgräsplanerna (se bild nedan) på Sportgärdet besvarades av förvaltningen. Tyvärr bygger svaret på idrottsförvaltningens underlag och detta lämnar en del övrigt att önska. Främst saknades svar om tillgången till lokaler för sekretariat, ombyte och toaletter. Det hänvisas till Kampementbadets lokaler men dessa är inte avsedda eller dimensionerade för detta ändamål. Boende i närheten har också ifrågasatt höjden på staketen kring planerna. Vi bad förvaltning och majoritet att bevaka ärendet så att olägenheter undviks inom området framgent.

Fördelningen av föreningsstöd blev en omdebatterad fråga. Förvaltningens förslag, som baserades på vårt underlag, justerades främst avseende Stora Skuggans 4-H Gård. Vi ansåg att 250 000 kr var väl avvägt bidrag för verksamheten då de erhåller bidrag från fler håll än ÖSDN. Vänstern ändrade förslaget till 389 500 kr på mycket svaga grunder och genom att öka föreningsstödet till 1 100 000 kr. Det är lätt att vara givmild med andras pengar. Att SD kontrade med ett förslag på 600 000 kr kan bara tolkas som ett oansvarigt och populistiskt agerande utan seriös analys. Hade utspelet kommit från MP eller centern hade jag inte höjt på ögonbrynen. Där återfinns denna typ av idéer rutinmässigt. Huvudlöst kan tyckas!

Maila gärna vår representant (Magnus Granat, se fliken Företrädare) era frågor ni vill få besvarade från ÖSDN eller ärenden ni vill att han lyfter.