Gärdets kandidater i försöksnomineringen

Gärdesmoderaterna har sammanlagt 12 kandidater som ställer upp i försöksnomineringen till kommun, riksdag och landsting. Nedan ser du en kortare beskrivning av varje kandidat, vill du rösta på någon av dem går du in på https://vote.moderaterna.net och loggar in med de användaruppgifter du har fått hemskickade. För att ha rösträtt måste du vara medlem och ha betalat din medlemsavgift senast 31 mars i år.

Kandidater till riksdagen

Lars Almquist
Civilekonom, 49 år
Jag har lång erfarenhet från att starta och driva företag. Idag finns det få i Riksdagen med erfarenhet från näringslivet. Vi behöver bli fler – för utan företag, inga jobb, se www.larsalmquist.se

 

Joar Horn
Journalist, 29 år
Ordförande för Gärdesmoderaterna. Antalet barn som regelbundet motionerar minskar i samma takt som övervikten och ohälsan ökar. Det oroar mig. Jag vill därför fortsätta satsa på breddidrotten för barn och unga.

 

Ingebrikt Sjövik
Officer, 31 år
Förutsättningen för allt vi gör i Sverige vilar på ett öppet och demokratiskt samhälle, detta är något vi måste värna. Vi har inte råd att inte satsa på försvar- och säkerhetspolitik.

 

 

Kandidater till Stockholms kommunfullmäktige

Carl Ehnbom
Konsult f.d officer, 67 år.
Balans mellan i dag boende i Stockholm och behovet av skönhetsvärden Trafikfrågor: Bilar och kollektivtrafik båda är en del av Stockholm. Nationalstatparken – vår lunga.

 

Johan Dufva
Jurist, 29 år
Vägen mot ett samhälle där alla kan bli sin egen lyckas smed, kräver en skola som kan verka som den stora utjämnaren. Jag vill se en skola som bejakar allas olikheter och som tillgodoser allas möjligheter.

 

Margareta Hedelius
Jur.kand, egen företagare, 76 år
Som en av 28 huvudstäder i EU möter Stockholm ständigt nya utmaningar: politikerna har att främja öppenhet och tolerans under iakttagande av medborgarnas ovillkorliga rätt till integritet och rättsskydd.

 

Joar Horn
Journalist, 29 år
Ordförande för Gärdesmoderaterna. Antalet barn som regelbundet motionerar minskar i samma takt som övervikten och ohälsan ökar. Det oroar mig. Jag vill därför fortsätta satsa på breddidrotten för barn och unga.

 

Fredrik Norberg
27 år
Hej partister! Jag vill värna om medborgare, oavsett vem den är och jag vill göra det med hjälp av forskningen och med hjälp av er. Kryssa mig för att ”tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”

 

Carl Rönnow
Student, 23 år
Jag vill huvudsakligen driva miljö- och hälsofrågor samt verka för förbättrad kvalité inom skola och universitet.

 

Bodil Sidén
Pressassistent åt migrationsministern, 21 år
Stockholm har både Sveriges bästa och sämsta skolor. Jag vill jobba för att nya Moderaterna blir ledande i skolfrågan med höjda kunskapsresultat och stärkt arbetsmarknadsknytning i fokus.

 

Ingebrikt Sjövik
Officer, 31 år
Förutsättningen för allt vi gör i Sverige vilar på ett öppet och demokratiskt samhälle, detta är något vi måste värna. Vi har inte råd att inte satsa på försvar- och säkerhetspolitik.

 

Datevig Tjärnberg
Ekonomie magister, 32 år
Ledamot i KF sedan 2010. Vill arbeta vidare med att skapa en attraktiv, konkurrenskraftig stad där man vill bo, leva och arbeta med ett rikt kultur- och fritidsliv. Har lett politikutveckling för framkomlighet.

Kandidater till Stockholms läns landsting

 

Carl Ehnbom,
Konsult f.d officer, 67 år.
Balans mellan i dag boende i Stockholm och behovet av skönhetsvärden Trafikfrågor: Bilar och kollektivtrafik båda är en del av Stockholm. Nationalstatparken – vår lunga.

 

Antonia Jaksic
Studerande, 25 år
Snart examinerad i Engelska på SU och brinner för att motverka den psykiska ohälsa som växer i Sverige. Pressen på individer i samhället ökar i takt med ökad stress. Jag kandiderar för att kunna göra skillnad.

 

Fredrik Norberg
27 år
Hej partister! Jag vill värna om medborgare, oavsett vem den är och jag vill göra det med hjälp av forskningen och med hjälp av er. Kryssa mig för att ”tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”

 

Marianne Watz
Fil. mag, landstingsledamot, 73 år
Involvera patienten i vården! Utveckla ytterl. vårdval, tillgänglighet, kontinuitet! Minimera felaktig läkemedelsbehandling och vårdrelaterade skador! Satsa på organisation, kunskap, vetenskap!