Gärdet kandiderar till Riksdagen

Gärdesmoderaterna har representanter till samtliga tre val i höst. Idag tittar vi närmare på Gärdesmoderaternas kandidat till Riksdagen.

 

Ingebrikt Sjövik #24

 

 

 

 

 

 

Vem är du?
Jag är en 32 årig småbarnsfar som till vardags jobbar som officer. I Gärdesmoderaterna sitter jag som vice ordförande och valledare.

Varför kandiderar du till Riksdagen?
Som officer har jag ett stort samhällsengagemang och en vilja att påverka. Mina utlandstjänster i Afrika och Afghanistan har gett mig en annan syn på svensk politik och varför det är så viktigt för oss att ta till vara på det vi har. Jag vill använda mina kunskaper och driva Sverige framåt.

Vilken fråga/frågor brinner du mest för?
Försvars- och säkerhetspolitik. Europa lider nu ett försämrat säkerhetsläge och i Ukraina råder det krig. Ryssland agerar på samma sätt som under kalla kriget och påverkar sin omgivning med militära medel. Sverige är sårbart för denna typen av hot och måste återigen satsa mer på sitt försvar. Även vår civila krisberedskap behöver en översyn för att möta de hot vi i fred utsätts för så vi kan säkra våra medborgares säkerhet.

Varför ska man rösta på dig?
All annan politik i Sverige vilar på vår förmåga att möta olika hot och kriser. Jag kommer driva frågan om höjda försvarsanslag och en bättre krisberedskap för hela vårt samhälle. Våra demokratiska värderingar är värda att försvara och jag kommer se till att det blir så.
Ni kan även läsa mer på min hemsida.