Gärdesmoderaternas kandidater, Magnus Granat

Idag träffar vi Magnus Granat som ställer upp som #12 i val till kommunfullmäktige.

Vem är du:
Magnus Granat, 52år, gift med Malin och pappa till Richard och Alexandra.

Mitt yrke är Sjöofficer och Röjdykare i Marinen och jag sysslar med produktion av sjöstridsförband vid Försvarsmaktens högkvarter på Gärdet. Min fritid fylls f.n. av amatörfoto, trummor och olika typer av idrottsutövning. Jag är bla ledare för en friidrottsgrupp vid Fredrikshofs friidrottsförening och spelar ishockey med livet som insats 🙂

Jag har under innevarande mandatperiod suttit i Östermalms
stadsdelsnämnd, dess sociala delegation och är nämndeman vid
Stockholms tingsrätt.

Vad vill du åstadkomma:
Trafik:
Jag kandiderar till kommunen och ser fram emot att förändra trafikpolitiken mot en ny och sundare riktning.

Lokaltrafiken måste tidigare in i stadsbyggnaden och alla fordonsslag måste ges utrymme att samexistera.

Jag vill skapa alternativ i den parkeringssituation som totalhavererat i innerstaden.

Den privatägda bilen får inte straffas ut av politiska nycker.

Innan privatbilismen fasas ut måste fullgoda alternativ finnas klara. Trafiken ska intill dess dimensioneras även för bilarna. Östlig förbindelse är därför av högsta prioritet!

Trängselskatten ska avskaffas för trafik i det motsatta flödet mot trängseln. Innerstadsboende vilka arbetar utanför tullarna ska inte straffas då de minskar trafiktrycket i city genom att lämna staden.

Stadsbyggnad:
Jag vill motverka stadsbyggnad som går stick i stäv med befintliga miljöer där modern arkitektur illa möter stadens traditionella bebyggelse tex Stockholm Waterfront, Nobelcenter, Apple store i Kungsträdgården.

Jag tror inte Stockholm blir en lika attraktiv stad om vi gör sanning av att bygga på höjden. Sveriges högsta byggnad i Loudden tror jag är ett misstag.

Jag kommer motarbete alla förslag om tillfälliga bebyggelser i syfte att skapa instegsboenden för asylsökanden och nyalända. Integration kräver riktiga bostäder som byggs i harmoni med närmiljön.

Jag vill verka för att vägar och trafikplatser byggs över och grävs ned för att frigöra byggbar mark. Nyskapade områden likt spårområdet utmed Klarastrandsleden får gärna, i sammanhållen stil, ges modern och futuristisk arkitektur.

Staden ska anpassas för att skapa förutsättningar för turism men samtidigt omformas med fokus på miljön. Utländska miljövidriga bussar i turisttrafik ska inte tillåtas ta det utrymme de gör i stadsmiljön idag. Befintlig lokaltrafik eller privatägda sightseeingbussar och hop on-hop off bussar belagda med
skarpa miljökrav ska erbjudas som alternativ.

De tre viktigaste frågorna för dig den kommande mandatperioden:
1. Kvalitetssäkra de hysteriska ombyggnationer som de röd-gröna genomfört i trafikbilden. Återställ trafikfarlig byggnation och återskapa trafikmiljöer där så är ekonomiskt försvarbart tex den vackra kullerstensläggningen längs Nybroplan.

2. Återskapa förutsättningar för ett liv inkluderande privatbilism i innerstaden.

3. Stoppa ovarsam och solitär stadsbyggnad där prestigebyggen förändrar och förstör helhetsbilden.

Övrigt:
Mitt miljöhjärta brinner för kärnkraftens återkomst. Forskning på femte generationens kärnkraft och Toriumreaktorn måste ges högsta prioritet för att bromsa verkningslösa plakatprojekt.
https://www.svtplay.se/video/18760010/torium-den-andra-karnkraften