Gärdesmoderaternas kandidater, Ingebrikt Sjövik

Gärdesmoderaterna ställer upp med flera kandidater i kommun- landstings- samt riksdagsvalet. Ingebrikt Sjövik kandiderar som #16 i valet till Riksdagen.

 1. Vem är du:
  Officer med brinnande intresse för svensk säkerhetspolitik i allmänhet och försvarspolitik i synnerhet. Lyckligt gift och pappa till två pojkar.
 2. Vad vill du åstadkomma:
  Målet med hela mitt politiska engagemang har alltid varit att påverka svensk säkerhetspolitik i rätt riktning. Jag vill att Sverige ska ha ett starkt försvar, såväl mot inre som yttre hot.
 3. De tre viktigaste frågorna för dig den kommande mandatperioden:
  Försvaret
  Målet för Sveriges försvarsanslag måste vara två procent av BNP. Detta eftersom Sverige idag står emot ett omfattande yttre hot. Ryssland agerar allt mer oförutsägbart och använder militär makt för att påverka sin omgivning. I Sveriges närområde ser vi ett kraftigt försämrat säkerhetsläge. För att inte uppfattas som ett säkerhetsvakuum och därmed bidra till det försämrade säkerhetsläget måste vi utveckla den egna försvarsförmågan.
  Rättsväsendet
  Polisen måste tilldelas fler resurser, såväl personella som ekonomiska. Den grova och organiserade brottsligheten ska bekämpas med kraft. Kriminella med utländskt medborgarskap ska utvisas.
  Nato
  Sverige ska ta steget och bli medlem i NATO. Svensk säkerhetspolitik ska i likhet med FN, EU bygga på medlemskap i organisationer och inte på bilaterala avtal med enskilda länder.