Gärdesmoderaternas kandidater inför valet 2018

Gärdesmoderaterna ställer upp med flera kandidater i kommun- landstings- samt riksdagsvalet. Karin Franck kandiderar som #15 i valet till kommunfullmäktige.

 1. Vem är du:
  Karin Franck, 33 år, Stockholmare sedan drygt 20 år och Gärdesbo sedan 2012. Jag är gift, jobbar med kommunikation i näringslivet och har en bakgrund som tjänsteman på Moderaternas riksdagskansli och riksorganisation.
 2. Vad vill du åstadkomma:
  Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att försöka bidra till en tryggare stad, med bättre framkomlighet i trafiken, en förnuftig miljöpolitik och ordning och reda i ekonomin.
 3. De tre viktigaste frågorna för dig den kommande mandatperioden:
  Det finns många viktiga frågor inför de kommande åren, men i Stockholms stad vill jag i engagera mig i:
  Trygghet
  Att kunna känna sig trygg på löprundan eller vägen hem på kvällen, oavsett vem du är, är för mig en frihetsfråga som tyvärr är långt ifrån självklar i dag. Det finns mer att göra för tryggare gatumiljöer. Jag tror också att vi behöver se till att få fler kommunala trygghetsvakter och kameror på brottsutsatta platser.

  Trafik
  I dag är stora delar av Stockholms vägnät uppgrävt för olika typer av arbeten och underhåll. Det behövs bättre planering av vägarbeten för att undvika onödig röra i trafiken, och möjliggöra att projekten blir klara i tid. Framkomligheten för kollektivtrafiken kan förbättras, men stockholmare måste även i framtiden ska kunna ha en bil och ha möjlighet att hitta en parkeringsplats i staden. Antalet parkeringsplatser måste planeras utifrån en växande befolkning. Fokus för stadens miljöpolitik bör ligga på att bekämpa utsläpp, inte enskilda trafikslag. 

  Ett bättre företagsklimat
  Tillväxt och fler jobb i Stockholm börjar i företagen. Därför är det allvarligt att Stockholm under den senaste mandatperioden har fallit i rankningar över företagsklimat. Jag tror att staden kan göra mycket mer för att göra det mer attraktivt att både starta och driva företag, genom till exempel minskat regelkrångel, möjlighet för fler unga att prova Ungt Företagande, och att göra det lättare att ta sig till och från Stockholm. Brist på bostäder till rimliga priser kan inte heller fortsätta vara ett hinder för att företag ska kunna hitta rätt kompetens. 
 4. Övrigt:
  Om jag har tid över gillar jag att springa (få saker slår en löprunda runt Gärdet!), och att se dokumentärfilmer.