Gärdesmoderaterna kampanjar

Mellan 13:00-15:00 på söndagen den 26 maj kommer Gärdesmoderaterna att genomföra en av många kampanjer i Tessinparken. Syftet med kampanjen är att öka förståelsen för moderaternas verksamhet och politik, rekrytera nya väljare samt skapa forum för diskussion. En viktig del av vårt arbete är att lyssna till medborgarnas åsikter och på så sätt även utveckla vår politik samt skapa förståelse.

Är du intresserad av det politiska arbete som görs i vår stadsdel eller samhället i stort så kom förbi och ställ dina frågor.