Föredrag om kollektivtrafiken med Kristoffer Tamsons

Under vårvintern har det rapporterats om den tuffa ekonomiska situation Stockholms kollektivtrafik befinner sig i. Det har rapporterats om både glesare trafik, att planerade miljardinvesteringar bantas eller stoppas och att priset på SL:s månadskort antas höjas redan efter sommaren. För att just du ska få chansen att ställa dina frågor eller lämna synpunkter på arbetet som väntar, gästas vi den 16 april av trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons. Kristoffer kommer att berätta hur situationen ser ut, hur vi påverkas och inte minst hur vi ska klara av att vända en bräcklig ekonomisk utveckling och lägga grund för en kollektivtrafik som klarar av att växa och attrahera fler resenärer i framtiden.

Vi välkomnar alla medlemmar och intresserade till Blå hörnet för mingel och tilltugg från kl.17.30. Klockan 18 börjar Kristoffer att tala så kom i tid.

När: 16 april kl.17.30-19
Plats: Blå Hörnet, Stora Nygatan 30, Gamla stan.
Anmälan: Anmäl dig på gardet@moderat.se senast 15 april för att vi ska kunna köpa in rätt mängd tilltugg. Annars är man självfallet välkommen oanmäld.

Varmt välkomna!