Förbundsstämma i Stockholm

Förbundsstämman i Stockholm stad ägde rum den 23-24 maj där alla Stockholms föreningar var samlade. Många intressanta debatter ägde rum där ett flertal av våra ledamöter och medlemmar gick upp i talarstolen på likväl stora som små frågor. Allt från lokalfrågor där bättre belysning i Humlegården till studentfrågor och partipolitik debatterades. Många intressanta tankar och nya idéer väcktes, vilket kommer att påverka den lokala politiken framöver.