”Det finns en otrolig potential i att utveckla Gärdets sportfält”

Efter initiativ från Gärdesmoderaternas ordförande Joar Horn har Östermalmsnytt i flera omgångar uppmärksammat möjligheterna att utveckla Gärdets sportfält. Joar, som även är ersättare i Stockholms idrottsnämnd, passar här på att berätta mer om förslagen.

Vad vill du uppnå med Gärdets sportfält?
-Det viktigaste för mig är att skapa fler ytor för spontan- och breddidrotten och attrahera fler ungdomar & äldre som vill aktivera sig fysiskt. Jag tycker att det finns en otrolig potential i att utveckla gärdets sportfält för att uppnå detta.

Vilka konkreta förslag för att utveckla sportfältet finns det?
-Det mest konkreta förslaget är att skapa bra och väl underhållna skidspår kring sportfältet vintertid. Där har vi i Idrottsnämnden, som leds av  idrottsborgarrådet Regina Kevius, nyligen lagt ett uppdrag till Idrottsförvaltningen att undersöka möjligheterna för detta och återkomma till nämnden. Sen handlar det mycket om enkla förbättringar som att öppna upp de omklädningsrum som tillhör Kampementsbadet så man kan duscha och fylla på vattenflaskan när man idrottat, släta ut en del av höjdskillnaderna på fotbollsplanen och skapa ytterligare planer på andra sidan Lindarängsvägen. Vissa förslag är enkla och billiga och genomföra medan vissa förslag kräver mer pengar och föranksring och därför kan ta längre tid innan de kan komma upp till diskussion om eventuellt förverkligande. Fullständig lista över förslagen jag tagit fram tillsammans med östermalmare och gärdesbor som hört av sig till mig finns på facebook.com/utvecklaGardetsSportfalt

Vilka andra aktörer är inblandade i processen?
-Dels handlar det om Idrottsnämnden som helhet, våra alliansvänner och övriga moderata ledamöter. Och självfallet de som bor på Östermalm och Gärdet idag och vill använda sportfältet, deras åsikter är väldigt viktiga! Sen är även Kungliga Djurgårdsförvaltningen en viktig aktör eftersom de har uppdraget att förvalta marken och därmed måste godkänna alla förslag innan de kan bli verklighet.

Hur kan man som medborgare delta i processen?
-Genom att utnyttja din röst! Prata med andra om hur viktigt det är att utveckla sportfältet. Och kom med egna förslag eller förbättringar av de förslag som redan finns. Alla förslag som mejlas till mig på joar.horn@moderat.se lovar jag att föra vidare.

Klicka här för att läsa den artikel i Östermalmsnytt där ordförande Joar Horn var intervjuad.
Klicka här för att läsa den uppföljande artikel om gärdets sportfält där idrottsborgarrådet Regina Kevius var intervjuad.