Dags att rösta i försöksnomineringen

Idag öppnar Moderaternas försöksnominering. Gärdet ställer upp med flera kandidater och hoppas självklart på ert stöd.

Försöksnomineringen för Moderaterna i Stockholms stad öppnade idag. Nomineringen kommer pågå i en vecka och syftet är att medlemmarna ska få möjlighet att rösta på sina favoritkandidater.

Från Gärdesmoderaterna kandiderar följande personer och vi hoppas att ni vill rösta på oss.

Riksdagen
Ingebrikt Sjövik, ordförande

Kommunen
Tom Hedrup, ledamot
Dan Sonesson, ledamot
Barbro Ungfeldt, ledamot
Kristina Ekelund, ledamot
Viktor Markunger, ledamot
Evelina Kogsta
Leo Svanemar
Göran Malmstedt
Rolf Hultman
Nacia Hultman

Regionen
Barbro Ungfeldt, ledamot
Kristina Ekelund, ledamot