Borde kvinnor ta över som imamer?

Kan kvinnliga imamer och ett ökat inflytande från kvinnor inom Islam bidra till ökad integration och jämställdhet?

Det menar Antonia Jaksic som både debatterat i media kring och ägnat sin uppsats åt ämnet. Då meningarna kring hur koranen ska tolkas går isär finns en problematik i att alla Sveriges imamer, som tolkar koranen och ger råd till muslimska kvinnor om hur de ska leva, är män. Tolkningar sker i betraktarens ögon och om betraktaren vore en kvinna skulle vi få en annan syn på hur dessa råd förmedlas. Antonia menar att genom kvinnliga imamer kan vi motverka ”de fanatiska och ojämställda shariatolkningar som strider mot svenska lagar, regler och demokratiska normer”.

Den 26 maj är Gärdesmoderaternas medlemmar och intresserade välkomna på vårens sista AW. Över ett glas vin eller annan dryck kommer vi att prata politik och diskutera frågor kring integration och kvinnors inflytande inom islam med Antonia. Utöver att ha en examen i Political Science arbetar Antonia som nämndsekreterare, studerar på Svenska nyhetsbyråns skribentskola och är Gärdesmoderaternas representant i landstinget.

Tid: 26 maj kl.18
Plats: Funkalistic Bar & Bistro, Sehlstedtsgatan 1
Anmälan: till gardet@moderat.se senast den 24 maj så vi vet hur många vi bokar bord till.
Varmt välkomna!