Årsmöte 2023 genomfört

Årsmöte för vår förening genomfördes i torsdags, 16 februari 2023.

 

Vid klockan sex öppnades mötet av ordförande för Hedvig Eleonoras ordförande på Carlsson skola. De hade bjudit in Tobias Billström som talare och det var ett mycket trevlig föredrag om vårt lands utrikespolitik idag samt med blickar framåt.

Strax efter klockan sju separerades alla Stockholmsföreningarna och vi på Gärdet höll vårt årsmöte i ett eget klassrum. Styrelsen blev till fullo helt omvald.

Bild nedan på styrelsen samlad.

Bilder från föredraget.