Välkommen på nymedlemsträff

Moderaterna i Stockholms stad och län har nöjet att inbjuda nya medlemmar till ett möte med efterföljande rundvandring i Sveriges Riksdag.

I och med detta besök får du en bättre bild av hur vi arbetar med utbildning och rekrytering och vilka möjligheter du själv ges inför ett eventuellt politiskt engagemang inom Moderaterna.

Du är varmt välkommen till Sveriges Riksdag onsdag den 25 maj.

Tid: 25 maj, 18:00
Plats: Riksdagshusets entre, Ingång från Riksplan (den sida av huset som vetter mot Norrbro)
Anmälan: Görs på moderaterna.net/nymedlemsmote senast 23 maj. Medtag legitimation.