Även om Gärdesmoderaternas budget är blygsam, en stark ekonomi är en viktig ingrediens för att nå framgång i politiken. Tillsammans med övriga lokala moderatföreningar driver vi vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i syfte att vinna val och erbjuda våra medlemmar intressanta och givande utbildningar.

Gärdesföreningens intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter. Därför är fler medlemmar viktigt för vår ekonomi. Gärdesmoderaternas kassör heter Åke Persson. Har du idéer om vad vi kan göra – hör av dig till Åke.